راهنمای سفر ادمونتون

آخرین اخبار و مقالات ادمونتون

آنالیز آب و هوای کانادا

یکی از ترس های مهاجران به کانادا شرایط آب و هوای سرد و یخبندان کاناداست. ما ایرانی ها خواهی نخواهی گرمادوست هستیم و اینکه یک دفعه وارد یک یخچال فریزر...

26 آذر 1401