ادمونتون

آنالیز آب و هوای کانادا

یکی از ترس های مهاجران به کانادا شرایط آب و هوای سرد و یخبندان کاناداست. ما ایرانی ها خواهی نخواهی گرمادوست هستیم و اینکه یک دفعه وارد یک یخچال فریزر شویم چندان هیجان انگیز نیست. ولی به شما اطمینان می دهم همه چیز آن طور که به نظر می رسد نیست در این مطلب...

26 آذر 1401