راه افزایش کیفیت یادگیری سازمانی در بیمارستان ها

به گزارش دور زمین، ارائه دانش روز و فراهم کردن امر آموزش برای کارکنان سازمانی، اهمیت بسیار زیادی برای رشد و توسعه هر سازمانی دارد. بنا بر نتایج تحقیقی که توسط پژوهشگران اجرا شده، مفید و مؤثر واقع شدن چنین آموزش هایی، به کیفیت زندگی کاری شاغلان، ارتباط زیادی دارد.

راه افزایش کیفیت یادگیری سازمانی در بیمارستان ها

به گزارش خبرنگاران، مفهوم کیفیت زندگی کاری به لحاظ تأثیر چشمگیری که در افزایش کارایی سازمان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در حقیقت، یکی از خاستگاه های مهم توسعه سازمانی بوده و به عنوان پیش زمینه منابع انسانی مورد احتیاج سیستم های سلامتی، مطرح است.

نتایج مطالعات متعدد نشان دهنده تأثیر مثبت مفهوم فوق بر مؤلفه هایی نظیر بهبود شرایط کاری، اثربخشی سازمان، کاهش غیبت در سازمان، افزایش رضایت شغلی، ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و زندگی کاری، ایجاد رقابت مفید و سازنده بین کارکنان و اعتماد به مقامات بالاتر بوده است.

از طرفی بنا بر نظر محققان، تغییرات شگرف در عرصه های مختلف کاری از دوران صنعتی تا عصر دانش، سازمان ها را ناگزیر ساخته تا به منظور بقاء و حفظ توان رقابتی به مدیریت دانش و یادگیری، به عنوان مهم ترین منبع استراتژیک توجه نمایند. ازاین رو، سازمان های بزرگی نظیر بیمارستان ها، برای حفظ خود در این شرایط، احتیاجمند آن هستند که خود را مجهز به ابزارهایی نمایند که توان رویارویی و همسویی با این تغییرات و تحولات جهانی را به دست آورند. یکی از مهم ترین این ابزارها، نهادینه کردن فرایند یادگیری در سازمان است.

محققانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مطالعه ای پژوهشی، کوشش نموده اند تا رابطه بین این دو مفهوم یعنی کیفیت زندگی کاری و فرایند یادگیری در سازمان را درک نموده و وضعیت آن را در بیمارستان های آموزشی بسنجند.

در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 185 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و کیفیت زندگی کار، اطلاعات و داده های مورد احتیاج پژوهشگران را ارائه دادند. درنهایت نیز، این داده ها به یاری کامپیوتر و با روش های آماری، تجزیه وتحلیل شدند.

نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که از دیدگاه پرستاران، کیفیت زندگی، دارای رابطه مثبت و معنی داری با یادگیری سازمانی است. به عبارت دیگر، هرچه افراد از کیفیت زندگی بهتری برخوردار باشند، اهتمام به یادگیری سازمانی و تأثیرش بر آن ها، بیشتر است.

به بیان علی رضا یوسفی، پژوهشگر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکارانش که این پژوهش را به انجام رسانده اند: استرس شغلی پرستاران از کیفیت زندگی کاری کاسته و بر اساس یافته های این پژوهش این مسئله نیز می تواند موجب کاهش قابلیت یادگیری سازمانی در آن ها گردد. درصورتی که پرستاران از کیفیت زندگی کاری مطلوب و آرامش نسبی برای انجام امور و وظایف خود برخوردار باشند و شغلشان مانع انجام مسئولیت خانوادگی فرد نشده و همچنین سایر نقش های اجتماعی خود را در زندگی غیر کاری بتوانند به راحتی ایفا نمایند، می توان شاهد افزایش یادگیری سازمانی در میان آنان بود و در چنین شرایطی فرصت برای خودارزیابی در راستای دستیابی اهداف سازمانی، پاداش مدیران به ایده های خلاق، آموزش در گروه های کاری، تشویق کارکنان به شناسایی دیدگاه های افراد سایر مشاغل و حل مسائل و به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های کارکنان با همدیگر فراهم خواهد بود.

آن ها می افزایند: از طرفی، برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری می توانند مشوق مثبتی برای پرستاران در جهت به کار بردن مهارت و استعدادهایشان در بیمارستان خود بوده و به آن ها امکان یادگیری، رشد، ایجاد مهارت های جدید در جریان یاری به حل مسائل سازمانی و نیروی کار را بدهند. بنابراین می توان گفت درصورتی که بیمارستان ها بتوانند مؤلفه های کیفیت زندگی کاری پرستاران خود را افزایش داده و شرایطی را در محیط کار فراهم نمایند که آنان احساس عدالت، موفقیت، امنیت، رشد و ارتقای فرصت برای بروز توانایی ها و خلاقیت های خود داشته باشند، آنگاه می توان شاهد ارتقای قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران و رشد و پویایی بیمارستان بود.

بنا بر نظر محققان فوق: از طرف دیگر، با توجه به این مسئله که مدیران بیمارستان با انتظارات روزافزون جهت ایجاد محیط های کاری مشارکتی و انسانی تر، با فشار کنترل هزینه ها در عین افزایش اثربخشی و پیشرفت تکنولوژی روبرو می شوند، باید رفتار صحیح با کارکنان را سرلوحه خود قرار داده و یک محیط یادگیری تعامل محور ایجاد نمایند.

بر اساس نتایج این مطالعه، از مؤلفه های کیفیت زندگی کاری به ترتیب مشارکت در تصمیم گیری، پیشرفت و امنیت شغلی و میل و انگیزش به کار تأثیر معنادار و مستقیمی بر روی یادگیری سازمانی داشتند و در این میان، مؤلفه مشارکت در تصمیم گیری بیشترین تأثیر را در یادگیری سازمانی داشته است. بدین معنی که با افزایش مشارکت پرستاران در تصمیم گیری، قابلیت یادگیری سازمانی آنان افزایش بیشتری می یابد.

یوسفی و همکارانش از پژوهش خود چنین نتیجه گرفته اند: با توجه به نقش و تأثیر کیفیت زندگی کاری در یادگیری سازمانی، بیمارستان ها می توانند با تکیه بر عوامل ارتقاءدهنده کیفیت زندگی کاری در سازمان، راه خود را برای رسیدن به اهداف سازمانی مربوطه و مقابله با تحولات محیطی هموار سازند. مدیران اجرایی بیمارستان می توانند با مشارکت دادن پرستاران در تصمیم گیری در حیطه های مرتبط و فراهم آوردن زمینه های خلاقیت، آموختن و تجربه کردن در راستای پیشرفت شغلی، ضمن ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان بیمارستان را به سمت سازمان یادگیرنده راهنمایی نمایند.

محققین مورد اشاره فوق، از این یافته ها مقاله ای علمی پژوهشی و تخصصی را تهیه نموده اند که مجله بهداشت و توسعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان آن را به چاپ رسانده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 28 اسفند 1397 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: dorezamin.com شناسه مطلب: 1166

به "راه افزایش کیفیت یادگیری سازمانی در بیمارستان ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راه افزایش کیفیت یادگیری سازمانی در بیمارستان ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید