راهنمای سفر کیل

آخرین اخبار و مقالات کیل

یافته های باستان شناسی تازه درباره اهرام پالائو

باستان شناسان مؤسسه تحقیقات زیست بوم در دانشگاه کیل (CAU) با همکاری مؤسسه باستان شناسی آلمان (DIA)، مطالعاتی را در خصوص اهرام پالائو انجام داده اند که...

1 خرداد 1401