چهارمین جلسه محاکمه طبری، درخواست منصوری از نجفی برای تحویل پول و آپارتمان

به گزارش دور زمین، وکیل مشایخ گفت: منصوری در سال 95 مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست های اقتصادی اعم از آپارتمان و پول داشته است.

چهارمین جلسه محاکمه طبری، درخواست منصوری از نجفی برای تحویل پول و آپارتمان

جهت دریافت خدمات قیمت در ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، قاضی بابایی در شروع چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پفراینده، گفت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.

سپس ریس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پفراینده اظهار داشت که در صندلی قرار گیرد.

در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.

قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در صندلی قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.

وکیل مشایخ با قرار دریافت در صندلی گفت: لایحه ای در 19 صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است. من ایراداتی را هر چند جزئی به فرایند شکلی پفراینده وارد می دانم.

وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پفراینده فرصت کافی برای مطالعه پفراینده وجود نداشت. اتهام فراهم کردن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی شناخته است. قبل از پرداختن به ماهیت پفراینده مقدمه ای را ذکر می کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پفراینده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط محبت آمیز بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام کوشش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام نموده که عمدی در اقدامات اجرا شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.

وکیل مشایخ توضیح داد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام نموده است کسانی که موارد جرم را اعلام نمایند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در صندلی حاضر شد و گفت: وساطت هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال های 84 تا 86 بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی 84 تا 86 بوده است، فرایند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان نموده است که اصل فساد در کمیسیون ماده 5 اجرا شده است.

وکیل متهم مشایخ درباره موضوع 100 هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان نموده که در موضوع 100 هزار یورو در سال 86 نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.

پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پفراینده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن ها حمایت کند، مسئله 88 فقط صدور رأی است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی نماید و پفراینده به دادگاه لواسان برمی شود، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.

وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پفراینده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص 100 هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.

در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در بعضی از اوراق ملاحظه می شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه روزی دستگاه قضا و بازپرس پفراینده وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه مطرح نمود: در خصوص منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است. منصوری در سال 95 مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می نموده که در نهایت نجفی 5 بسته صد هزار یورویی در سال 95 به منصوری می دهد.

قاضی از وکیل متهم طبری خواست در صندلی قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.

وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشأ دفاع موکل به قرارداد هایی برمی شود که موکل مطرح نموده است. ضروری است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آ یا شاکی عمومی قرارداد 25.12.85 با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.

وی اضافه نمود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟ از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.

قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پفراینده را خوب مطالعه ننموده اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.

وکیل طبری ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می دهند، اما موکل کوچکترین مداخله ای نسبت به کسی نداشته. موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می نماید را نیز قبول ندارد.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در صندلی گفت: 15 جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می دهد که وکیل مدافع عملا پفراینده را ندیده است.

وی در خصوص سوال وکیل طبری در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت وساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته 8 میلیارد و 400 را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ آن قرارداد هم بدون تاریخ است و پول ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می شود این است کدام مشاوره ای است که در سال 84 مبلغ آن 8 میلیارد و 400 بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.

قهرمانی در خصوص قرارداد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال 86 دریافت نموده و در سال 90 قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان توضیح داد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یکبار به ایران می آید حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه نموده ایم نجفی خیلی بیشتر از این ها به ایران می آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد 8 میلیارد و 400 میلیون تومان را ارائه نموده ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن ها پاسخی نداد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پفراینده اظهار داشت در صندلی قرار گیرد؛ رییس جلسه خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی احتیاج آذری شامل 5 قطعه زمین در بابلسر با پلاک های مندرج در پفراینده است؛ این اتهام به شما تفهیم می شود؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر.

قاضی اظهار داشت: شرح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی احتیاج آذری از فعالین مالی کشور است .

طبری توضیح داد: اینکه اعلام شده من در 5 نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت نموده ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه 200 هزار تومان است.

قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین ها احداث بنا صورت نگرفته است؟

طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین ها مربوط به 10 سال پیش است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار احتیاج آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال 89 و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می شود.

متهم طبری در ادامه گفت: در نتیجه اظهار عجز احتیاج آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی احتیاج آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه های آن موقع زراعی را خود احتیاج آذری پرداخت می کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: چرا شما طالب این زمین ها بودید.

طبری پاسخ داد: من طالب این زمین ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی احتیاج آذری به وی اعتماد کردم.

متهم طبری اضافه نمود: در کیفرخواست به ادعای پفراینده احتیاج آذری پرداخته شده است، آیا این ادعا متکی به مستندات است یا خیر؟ در کیفرخواست گفته شده که ویلا از احتیاج آذری به من منتقل شده در حالی که اینگونه نیست .

وی مدعی شد: هیچ عملی پنهانی انجام نداده ام .

متهم طبری اضافه نمود: من نقشی در ارتباط با پفراینده های احتیاج اذری ندارم .

قاضی در ادامه از متهم طبری خواست در خصوص نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی احتیاج آذری شرح دهد.

متهم طبری گفت: ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش نیز رفت. هر وقت که می آمد می گفت حاجی آمدم کاری داری که من می گفتم نه.

رییس دادگاه در ادامه از متهم طبری خواست در خصوص 5 قطعه زمین در بابلسر شرح دهد.

متهم طبری اضافه نمود: این اراضی در بابلسر نیست.

قاضی بابایی گفت: 5 قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟

متهم طبری اعلام کرد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن احتیاج آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می رفتم و نظارت می کردم.

انتهای پیغام،

منبع: تسنیم
انتشار: 19 مهر 1399 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: dorezamin.com شناسه مطلب: 3193

به "چهارمین جلسه محاکمه طبری، درخواست منصوری از نجفی برای تحویل پول و آپارتمان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چهارمین جلسه محاکمه طبری، درخواست منصوری از نجفی برای تحویل پول و آپارتمان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید