لندروور دیفندر 2020 چه در چنته دارد؟

به گزارش دور زمین، ‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬395‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬قدرت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬شش‭ ‬سیلندر‭ ‬مدرن،‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬دیفندر‭ ‬در‭ ‬نسخه‭‬110‭ ‬محصولی‭ ‬بیابانگرد،‭ ‬راحت،‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬ایمن‭‬است‭ ‬اما‭ ‬ابدا‭ ‬مثل‭ ‬پدرش‭ ‬نیست‭! ‬در‭ ‬واقع‭ ‬دیفندر‭ ‬2020‭ ‬هرچه‭ ‬باشد،‭ ‬نسبتی‭ ‬با‭ ‬پدرش‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬اساسا‭ ‬خودرو‭ ‬متفاوتی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬مایک‭ ‬کراس‭ ‬خبرنگار‭ ‬مشهور‭ ‬مجله‭ ‬موتور‭ ‬ترند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬آزمایش‭ ‬فشرده‭ ‬دیفندر‭ ‬در‭ ‬دور‭ ‬افتاده ترین‭ ‬نواحی‭ ‬جنگلی‭ ‬و‭ ‬بیابانی‭ ‬آمریکا‭ ‬می گوید‭. ‬

لندروور دیفندر 2020 چه در چنته دارد؟

با‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬طاقت فرسا‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬دیفندر‭ ‬گاها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬پایداری‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬عالی‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬ابدا‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬سطحی‭ ‬بودن‭ ‬توانایی های‭ ‬دیفندر‭ ‬نیست‭. ‬به عکس،‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مانور‭ ‬دقیق‭ ‬عمل‭ ‬می کند،‭ ‬کابین‭ ‬راحتی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬گسترده ای‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬موتوری‭ ‬سه‭ ‬لیتری‭ ‬و‭ ‬توربو‭ ‬مجهز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچگاه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬نمی گذارد‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گیربکس‭ ‬اتوماتیک‭ ‬هشت‭ ‬سرعته،‭ ‬سامانه‭ ‬چهار‭ ‬چرخ‭ ‬محرک‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬کامپیوتری،‭ ‬سیستم‭ ‬تعلیق‭ ‬بادی‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬ارتفاع‭ ‬و‭ ‬فنربندی ‭ ‬متغیر،‭ ‬رینگ های‭ ‬آلیاژی‭ ‬20‭ ‬اینچی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ ‭ ‬لاستیک های‭ ‬مارک‭ ‬پیرلی‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬P0،‭ ‬کروز‭ ‬کنترل‭ ‬تطبیقی،‭ ‬صفحه‭ ‬نمایش‭ ‬لمسی‭ ‬هوشمند،‭ ‬صندلی های‭ ‬چرمی‭ ‬گرمکن دار،‭ ‬سیستم‭ ‬تهویه‭ ‬مطبوع‭ ‬هوشمند‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تنظیم کننده‭ ‬هوای‭ ‬کابین‭ ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬اطلاعات‭-‬سرگرمی‭ ‬از‭ ‬مهم ترین‭ ‬آپشن هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دیفندر‭ ‬110‭ ‬پنج‭ ‬در‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬69‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬375‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬راننده‭ ‬و‭ ‬سرنشینان‭ ‬قرار‭ ‬می دهد‭.‬

مایک‭ ‬کراس‭ ‬گفته‭: ‬‮‬در‭ ‬طول‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬آزمایش‭ ‬من‭ ‬همواره‭ ‬این‭ ‬شاسی بلند‭ ‬انگلیسی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پدرش‭ ‬مقایسه‭ ‬می کردم‭ ‬و‭ ‬می گفتم‭ ‬نه‭ ‬؛‭ ‬این‭ ‬مثل‭ ‬پدرش‭ ‬نیست‭. ‬من‭ ‬وقتی‭ ‬یک‭ ‬دیفندر‭ ‬نسل‭ ‬دوم‭ ‬داشتم،‭ ‬هرجا‭ ‬می خواستم‭ ‬می رفتم‭. ‬آن‭ ‬نسل‭ ‬جز‭ ‬در‭ ‬صخره های‭ ‬بسیار‭ ‬لیز،‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬توانمندی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می دهد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬طبیعت گردی‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬هفته ها‭ ‬یک‭ ‬گزینه‭ ‬عالی‭ ‬بود‭. ‬گرچه‭ ‬دیفندر‭ ‬قدیمی‭ ‬پرسروصدا‭ ‬و‭ ‬زمخت،‭ ‬یا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سفت‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬ذاتا‭ ‬یک‭ ‬اس یووی‭ ‬همه جا‭ ‬رو‭ ‬بود‭. ‬دلیل‭ ‬زنده‭ ‬ماندنش‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬تولید‭ ‬بی وقفه‭ ‬هم‭ ‬دقیقا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬برمی گشت‭ ‬که‭ ‬ساده‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬پیچیدگی‭ ‬خودروهای‭ ‬امروزی‭ ‬را‭ ‬نداشت‭. ‬این‭ ‬یکی‭ ‬اما‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬سفر‭ ‬رفتن‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭‬سرعت‭ ‬بالای‭ ‬160‭ ‬کیلومتر‭ ‬می خورد‭! ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬بسیار‭ ‬گران،‭ ‬بسیار‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬سنگین‭ ‬است‭.‬‮‬

البته‭ ‬دیفندر‭ ‬2020‭ ‬با‭ ‬وزنی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬285‭ ‬کیلو،‭ ‬جذاب تر،‭ ‬ماهرتر‭ ‬و‭ ‬برجسته تر‭ ‬از‭ ‬نسل های‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ترکیبی‭ ‬هوشمندانه‭ ‬از‭ ‬نوآوری های‭ ‬سخت افزاری‭ ‬و‭ ‬نرم افزاری‭ ‬است‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ساختار ‭ ‬معماری‭ ‬جدید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬D7x‭ ‬برمی گردد‭ ‬که‭ ‬نسخه‭ ‬محکم تر‭ ‬و‭ ‬جدیدتر‭ ‬معماری‭ ‬D7u‭ ‬رنجروور‭ ‬اسپورت‭ ‬است‭. ‬چارچوبی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬شاسی‭ ‬مونوکوک‭ ‬و‭ ‬آلومینیومی،‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬دیفندر‭ ‬جدید‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬رقبای‭ ‬معمول‭ ‬این‭ ‬کلاس‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬بهترین‭ ‬خودروهای‭ ‬این‭ ‬رده‭ ‬مستحکم‭ ‬باشد‭. ‬هنگام‭ ‬رانندگی‭ ‬با‭ ‬خودرو‭ ‬دیفندر‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬قطعه‭ ‬سنگ،‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬محکم‭ ‬است‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬دیفندر‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬جایگاهی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬مرسدس‭ ‬بنز‭ ‬G‭ ‬کلاس‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬یا‭ ‬بیابان‭ ‬و‭ ‬کوه‭ ‬و‭ ‬دشت،‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬یکسان‭ ‬عمل‭ ‬کند‭. ‬

این‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬کیفیت‭ ‬ساخت‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬جگوار‭ ‬لندروور‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬دیفندر‭ ‬آگاه‭ ‬بوده‭. ‬آنها‭ ‬احتمال‭ ‬می دانسته اند‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬دیفندر‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬اس یووی‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬وفادار‭ ‬باشد‭. ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬دیفندر‭ ‬بهترین‭ ‬خودرو‭ ‬این‭ ‬کلاس‭ ‬است‭ ‬گرچه‭ ‬ما‭ ‬ترجیح‭ ‬می دادیم‭ ‬پیوسته‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬نگه‭ ‬داریم‭!‬

منبع: دیوار
انتشار: 11 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: dorezamin.com شناسه مطلب: 2348

به "لندروور دیفندر 2020 چه در چنته دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لندروور دیفندر 2020 چه در چنته دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید